WICS 2021 DATE AND VENUE TO BE ANNOUNCED SOON!

Conference Features & Benefits

News 7“Bir şehrin ‘akıllı şehir’ sayılması için, sağlık hizmetleri hızlı ve kolay ulaşılabilir olmalı”. Global olarak bakıldığı zaman her yıl dünyamıza New York’a eşdeğer yedi şehir ekleniyor. 50 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşıyor olacak.


Her ne kadar bu hızlı şehirleşme dünyanın gelişmekte olan ülkeleri için ekonomik ve sosyal ilerlemenin bir simgesi olarak görülse de, dünyamızın altyapısı için çok büyük bir yük oluşturuyor. Tüm dünyada şehirlerimizi daha akıllı hale getirerek bu soruna çözüm üretmemiz mümkün.Acıbadem Mobil sağlık olarak öncüsü olduğumuz mobil sağlık hizmetlerinin, nitelikleri gereği ‘Akıllı Şehirler Konsepti’nin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz.Şehirlerimizi sağlık yönünden daha akıllı hale getirmenin ilk adımı ise ‘Mobil Sağlık Hizmetleri’nin yaygınlaştırılmasıdır.


Bu sayede hastalar sağlık hizmetlerini diledikleri zaman, diledikleri yerde alabilecekler. Sağlık hizmetlerinin taşınabilir olması, bu hizmetlerin hızlı ve kolay erişilebilir olması anlamına geliyor. Bir şehrin ‘akıllı’ sayılabilmesi için, öncellikle ‘sağlığı’ akıllı şekilde yönetebilmesi gerekiyor.


Sağlıkta eğilimler mobil sağlık yönünde


Artık sağlıkta yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemin öncülerinden olmak, başarılarımızla birlikte, yeni ve ciddi sorumluluklar üstlenmemizi gerektiriyor. Bu sebeple, sağlık teknolojisine, her zamankinden daha çok önem veriyor, dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni dünyanın yeni sağlık hizmetleri mottosuyla, Türkiye’deki sağlık hizmetleri endüstrisinin liderliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Sağlıkta eğilimlerin önümüzdeki 5 yıl içinde, önemli ölçüde mobil hizmetleredönüşeceğini öngörmek mümkün. Mobil sağlığa geçiş, hastalık yönetimini olumlu etkileyecek ve yaşam standartlarını yükseltecek bir dönüşüm…


Biz, Acıbadem Mobil Sağlık olarak dinamik ve yenilikçi bir ekibiz. Türkiye’de son beş yılda, mobil sağlık sektörüne 10 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Ülkemizde ‘mobil sağlık’ alanının öncüsü olarak, sağlık teknolojisinin evrimine ayak uydurma sorumluluğunu üstlendik. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı arttırarak, sektöre katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz. 2013, özellikle, TELETIP gibi uzaktan kronik hastalık takibi sağlayan hizmetlerle, hastaların yaşam kalitesinin yükseltildiği, düzenli takip ile ‘iyileşme’ ve ‘önleme’ sürecinin kontrol altında tutulduğu bir dönem oldu. Sağlık hizmetlerinde inovatif bir dönüşüm sayılan mobil sağlığın artık bir lüks değil, gereklilik ve ihtiyaç olduğunun farkında olarak, yenilikleri ülkemizde uygulama ve inovatif çözümler üretme konusundaki çabamızı hız kesmeden devam ettireceğiz.


Akıllı şehirlerin olmazsa olmazı, mobil sağlık


Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı hepimizin bildiği bir gerçek. Son verilere göre Türkiye’de ortalama yaşam sürsi erkeklerde 81, kadınlarda 83 yaş civarında seyrediyor. Dünyada ortalama yaşam süresinin 2020’den sonra 100’ün üzerine çıkacağı beklentisi, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıkların artacağının, dolayısıyla daha fazla bakım ve tedavi ihtiyacı doğacağının işareti sayılıyor. Bunlar da karşılanması güç olan yüksek maliyetler oluşturacak sağlık ihtiyaçları olarak görülüyor. Gelecekte hastane kapasitesinin bu talepleri karşılayamaması, yoğun hayat temposunun getirdiği zamansızlık, bireyselleşmenin ön plana çıkması, bireylerin aldığı sağlık hizmetlerinde konfor arayışının artması gibi nedenlerin sağlıkta self servis sürecine geçişi hızlandıracağını söylemek zor değil.


Bütün bu sebepleri düşündüğümüzde, sağlığın teknoloji ile entegrasyonuna duyulan ihtiyacın da günden güne artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Kısacası mobil sağlığın akıllı şehirler konsepti ile entegrasyonu artık bir lüks olmaktan çıkıp bir gereklilik sayılıyor. Mobil sağlık hizmetleri, özellikle kronik hastalıkları kontrol altına alabilmesi, hastalıkların olumsuz etkilerinin azaltılması gibi etkileri sayesinde, tedavi maliyetlerini düşürüyor. Gelecekte hastalık takibi ve yönetimi için kullanılacak olan biyosensörler ile 1 trilyon dolar tasarruf edileceğini öngörüyoruz. Gelişen teknolojiler sayesinde, bireylerin sadece hastalandıklarında doktora gitmesi süreci yerine, doktorların, henüz birey hastalanmadan önce riski fark edim müdahale edebileceğine, bu şekilde, hastalıklar üzerinde daha etkili bir sağlık yönetimi mekanizması kurulacağına inanıyoruz. inanıyoruz.


Akıllı Şehirler ile mobil sağlık hizmetleri entegrasyonu pek çok fırsat sunuyor


Akıllı konut ve akıllı şehir yapılanmaları teknoloji, hız ve konfor odaklı olmaları nedeniyle hayatı kolaylaştıran her türlü hizmeti barındırıyorlar. Akıllı Şehirler ile mobil sağlık hizmetleri entegrasyonunu bu sorunu önemli ölçüde ortadan kaldıracak bir fırsat olarak görüyorum. Mobil Sağlık hizmetlerinin Akıllı Şehirler çerçevesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birçok insan için şikayet konusu olan vakit ve nakit kayıpları en aza indirgenecek. Bu sayede sadece bireylerin bütçesi değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanacak.


Acıbadem Mobil Sağlık’ın temelini oluşturan ‘mobil sağlık’ kavramı, sağlık hizmetlerinin hemen hemen hepsine hastane dışından da erişmeye olanak tanıyor. Akıllı telefonlara indirilen uygulamalarla tek tuşa basarak ambulans çağırmak mümkün oluyor. Bilgisayar ekranından sadece bir kaç tuşa basarak oturduğunuz yerden kalkmadan doktorumuzla kendi evinizde uyguladığımız testlerin sonuçlarını paylaşabiliyor ve değerlendirmesini birkaç dakika içinde yine bilgisayar aracılığı ile alabiliyoruz. Hatta riskli hamileliklerin takibini Acıbadem Mobil Sağlık olarak geliştirdiğimiz mobil teknolojiler ve cihazlar sayesinde hamile kişinin evden çıkmasına gerek kalmadan yapabiliyoruz. Diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişilerin cihaz yardımıyla takip edilerek acil bir durumda hemen müdahale şansı sunulan hastanın iyileşmesinde etkili rol oynayan TELETIP hizmetimiz gibi hizmetler akıllı şehirlerde önemli bir yer teşkil edecek gibi görünüyor.


Aklın Yolu bir: Acil Vakalarda Hızlı ve Etkin Müdahale Şart

Akıllı şehirlerin işlevsel olabilmesi için sağlık alanında acil vakalara müdahale konusunda da gereken adımların atılmış olması önem taşıyor. Gelişmiş ambulans sistemleri ve sağlık personelinin akıllı cihazları aktif olarak kullanabilmesi halinde, sağlık teknolojilerinin uygulama alanının da genişleyeceğine inanıyoruz. Örneğin ambulansların yalnızca hasta nakil amacıyla kullanılması yerine Acıbadem Mobil Sağlık’ta olduğu gibi, GPS sistemiyle anlık olarak izlenebilen, uluslararası standartlarda 9 saate kadar yoğun bakım hizmeti verebilen, hastaya anında ve yerinde müdahale edebilen ambulans hizmetlerinin sunulması, doktorlar ve hastanelerle online ve hızlı iletişim kurulması, yine akıllı telefon ve tablet kullanımıyla hastane organizasyonlarının da hızlıca tamamlanması acil vaka müdahalesinde etkili bir çözüm sağlanmasını beraberinde getirecek ve akılı şehirlerin işlevselliğine katkıda bulunacak. Bütün bu hususları göz önüne aldığımızda ‘Mobil Sağlık’ hizmetlerimizle şehirlerin akıllı şehir sayılmasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Akıllı ve Sağlıklı Şehirler oluşmasında etkin rol oynamak bizim için de gurur verici.

WICS TV

4TH ANNUAL WICS

 

 

100+ Speakers

Learn from governmental representatives and business leaders

 

 

Exclusice Summit

Unmissable sessions and interactive panels

 

 

WICS

Expert speakers defining the future of intelligent cities around the World

 

 

Over %60 C+ Level

WICS offers exclusive networking opportunities with the top executives

 

 

WICS Blog

Hilmar von Lojewski

2017-12-06
Hilmar von Lojewski

Q1) How do you define a smart city? A city is smart when it (i) uses its tacit (intrinsic) knowledge and interlinks knowledge of all relevant sectors to cope with challenges of all kinds (n...

Antti Vuorela

2017-11-27
Antti Vuorela

Q1) How do you define a smart city? A smart city uses modern technology for the good of the community and the citizens. All data is open to everybody.

Dr. Osama El-Hassan

2017-10-02
Dr. Osama El-Hassan

Q1) What does “Smart City” mean to you? Smart City can be summarised to three keywords: “responsive”, “data-oriented” and “trusted”. Future smart cities should provide personalised services...

Simon Giles

2017-02-09
Simon Giles

Q1) What does “Smart City” mean to you? A Smart City uses technology to improve service delivery to its constituents. However, the temptation is to focus on IoT technology as Smart traditio...

Fatih Aydın

2015-01-01
Fatih Aydın

 2012 yılında küresel büyümenin azalması, dünya ticaret hacminin yavaşlamasına bağlı olarak gelişmekte olan bazı ülkelerin büyümelerinin de olumsuz yönde etkilenmesi ve gelişmiş ülkelerdeki ...

Patrick Avato

2014-12-30
Patrick Avato

Q1) What is IFC's role in smart cities today? In the 21st century, cities are critical to economic growth and poverty reduction across the world. About 80 percent of global GDP is generated...

UCLG-MEWA

2014-12-07
UCLG-MEWA

UCLG-MEWA, United Cities and Local Government’s Section for the Middle East and West Asia Region, to host “Mobility for Intelligent and Innovative Cities” session at World Intelligent Cities...

Akif Ekin

2014-12-02
Akif Ekin

Q. What is ekin Technology's role in smart cities today? ekin Technology is a leading technology developer of intelligent safe city and traffic management systems for smart cities. We offer ...

Pasquale Capezzuto

2013-11-20
Pasquale Capezzuto

1) What is your department’s role and key objectives in the smart cities? Our Department is the Energy Management Office of Municipality and Smart City Office. The Office’s role is to coordi...

Imperial College

2013-09-21
Imperial College

The first of its kind World Intelligent Cities Summit took place in Istanbul on the 13-14 September. The agenda included prominent figures from the Turkish government and local authorities t...

Özgür Turgay

2013-01-01
Özgür Turgay

“Bir şehrin ‘akıllı şehir’ sayılması için, sağlık hizmetleri hızlı ve kolay ulaşılabilir olmalı”. Global olarak bakıldığı zaman her yıl dünyamıza New York’a eşdeğer yedi şehir ekleniyor. 50 ...

«
»
 • Bulgarian Association of Information Technologies
 • ESRİ Türkiye
 • GeoConnexion
 • Market Publishers
 • UCLG-MEWA
 • WALD
 • The World Bank Group
 • Universal
 • İntermedia Teknoloji
 • TC AB Bakanlığı
 • TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Türkiye Belediyeler Birliği
 • image
 • Ajans Press
 • Energy World
 • Cities Today
 • Enerji Gazetesi
 • image

Next Event

WICS 2021

DATE , AGENDA AND VENUE TO BE ANNOUNCED SOON!

About Us

We are EurAsia Strategies - one of the leading research and event media businesses. Every year we are aiming to link you to the future.

Stay Connected on:

   

Contacts

For general information about WICS, including registration, please contact us at:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +44 844 318 08 00
  +44 207 691 76 26
  207 Regent Street, 3rd Floor,
W1B 3HH, London